Chuông cửa có hình Yale YRV 740 wifi

7,600,000 

  • Mắt thần điện tử có cảm biến chuyển động và chuông cửa để bạn nhận được thông báo trên điện thoại thông minh khi có ai đó đang đứng trước cửa.
  • Tương tác 2 chiều với khách của bạn để họ biết khi nào bạn sẽ về nhà và xem lịch sử thời gian các hoạt động gần đây bằng hình ảnh và video được lưu trên điện thoại
Chuông cửa có hình Yale YRV 740 wifi

7,600,000