Khóa phân thể

Hiển thị 1–16 của 41 sản phẩm

 • Khuyến mại Hafele 903.99.978 (chốt xanh đỏ)Mua hàng
  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.99.978 (chốt xanh đỏ)
  803.000  682.500 
  • Mã sản phẩm: Hafele 903.99.978
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX SUS 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Sản phẩm bao gồm: cặp tay nắm và chốt xanh – đỏ

  Bảo hành: 01 năm chính hãng lỗi kỹ thuật theo chính sách Hafele Việt Nam

  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.99.978 (chốt xanh đỏ)

  803.000  682.500 
 • Khuyến mại Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.99.977Mua hàng
  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.99.977
  705.000  598.000 
  • Mã sản phẩm: 903.99.977
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Sản phẩm bao gồm: cặp tay nắm và nắp chụp ruột khóa

  Bảo hành: 01 năm chính hãng lỗi kỹ thuật theo chính sách Hafele Việt Nam

  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.99.977

  705.000  598.000 
 • Khuyến mại Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.99.573 (chốt xanh đỏ)Mua hàng
  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.99.573 (chốt xanh đỏ)
  990.000  840.000 
  • Mã sản phẩm: 903.99.573
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Sản phẩm bao gồm: cặp tay nắm và chốt xanh – đỏ

  Bảo hành: 01 năm chính hãng lỗi kỹ thuật theo chính sách Hafele Việt Nam

  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.99.573 (chốt xanh đỏ)

  990.000  840.000 
 • Khuyến mại Mua hàng
  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.99.965 (chốt xanh đỏ)
  1.243.000  1.056.500 
  • Mã sản phẩm: 903.99.965
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Sản phẩm bao gồm: cặp tay nắm và chốt xanh – đỏ

  Bảo hành: 01 năm chính hãng lỗi kỹ thuật theo chính sách Hafele Việt Nam

  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.99.965 (chốt xanh đỏ)

  1.243.000  1.056.500 
 • Khuyến mại Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.99.572Mua hàng
  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.99.572
  860.000  729.300 
  • Mã sản phẩm: 903.99.572
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Sản phẩm bao gồm: cặp tay nắm và nắp chụp ruột khóa

  Bảo hành: 01 năm chính hãng lỗi kỹ thuật theo chính sách Hafele Việt Nam

  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.99.572

  860.000  729.300 
 • Khuyến mại Mua hàng
  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.99.427
  1.155.000  980.000 
  • Mã sản phẩm: 903.99.427
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Sản phẩm bao gồm: cặp tay nắm và nắp chụp ruột khóa

  Bảo hành: 01 năm chính hãng lỗi kỹ thuật theo chính sách Hafele Việt Nam

  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.99.427

  1.155.000  980.000 
 • Khuyến mại Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.98.479Mua hàng
  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.98.479
  335.000  285.000 
  • Mã sản phẩm: 903.98.479
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Sản phẩm bao gồm: cặp tay nắm và nắp chụp ruột khóa

  Bảo hành: 01 năm chính hãng lỗi kỹ thuật theo chính sách Hafele Việt Nam

  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.98.479

  335.000  285.000 
 • Khuyến mại Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.92.656Mua hàng
  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.92.656
  726.000  617.100 
  • Mã sản phẩm: 903.92.656
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Sản phẩm bao gồm: cặp tay nắm và nắp chụp ruột khóa

  Bảo hành: 01 năm chính hãng lỗi kỹ thuật theo chính sách Hafele Việt Nam

  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.92.656

  726.000  617.100 
 • Khuyến mại Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.92.596Mua hàng
  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.92.596
  355.000  299.200 
  • Mã sản phẩm: 903.92.596
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Sản phẩm bao gồm: cặp tay nắm và nắp chụp ruột khóa

  Bảo hành: 01 năm chính hãng lỗi kỹ thuật theo chính sách Hafele Việt Nam

  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.92.596

  355.000  299.200 
 • Khuyến mại Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.92.586Mua hàng
  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.92.586
  375.000  317.900 
  • Mã sản phẩm: 903.92.586
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Sản phẩm bao gồm: cặp tay nắm và nắp chụp ruột khóa

  Bảo hành: 01 năm chính hãng lỗi kỹ thuật theo chính sách Hafele Việt Nam

  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.92.586

  375.000  317.900 
 • Khuyến mại Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.92.556Mua hàng
  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.92.556
  375.000  317.900 
  • Mã sản phẩm: 903.92.556
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Sản phẩm bao gồm: cặp tay nắm và nắp chụp ruột khóa

  Bảo hành: 01 năm chính hãng lỗi kỹ thuật theo chính sách Hafele Việt Nam

  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.92.556

  375.000  317.900 
 • Khuyến mại Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.92.454Mua hàng
  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.92.454
  396.000  336.600 
  • Mã sản phẩm: 903.92.454
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Sản phẩm bao gồm: cặp tay nắm và nắp chụp ruột khóa

  Bảo hành: 01 năm chính hãng lỗi kỹ thuật theo chính sách Hafele Việt Nam

  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.92.454

  396.000  336.600 
 • Khuyến mại Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.92.408Mua hàng
  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.92.408
  365.000  308.500 
  • Mã sản phẩm: 903.92.408
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Sản phẩm bao gồm: cặp tay nắm và nắp chụp ruột khóa

  Bảo hành: 01 năm chính hãng lỗi kỹ thuật theo chính sách Hafele Việt Nam

  Tay nắm gạt phân thể Hafele 903.92.408

  365.000  308.500 
 • Khuyến mại Tay nắm gạt phân thể Hafele 499.62.673Mua hàng
  Tay nắm gạt phân thể Hafele 499.62.673
  240.000  228.000 
  • Mã sản phẩm: 499.62.673
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Sản phẩm bao gồm: cặp tay nắm và nắp chụp ruột khóa

  Bảo hành: 01 năm chính hãng lỗi kỹ thuật theo chính sách Hafele Việt Nam

  Tay nắm gạt phân thể Hafele 499.62.673

  240.000  228.000 
 • Khuyến mại Tay nắm gạt phân thể Hafele 499.62.672Mua hàng
  Tay nắm gạt phân thể Hafele 499.62.672
  240.000  228.000 
  • Mã sản phẩm: 499.62.672
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Sản phẩm bao gồm: cặp tay nắm và nắp chụp ruột khóa

  Bảo hành: 01 năm chính hãng lỗi kỹ thuật theo chính sách Hafele Việt Nam

  Tay nắm gạt phân thể Hafele 499.62.672

  240.000  228.000 
 • Khuyến mại Tay nắm gạt phân thể Hafele 499.62.216Mua hàng
  Tay nắm gạt phân thể Hafele 499.62.216
  430.000  370.000 
  • Mã sản phẩm: 499.62.216
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Sản phẩm bao gồm: cặp tay nắm và nắp chụp ruột khóa

  Bảo hành: 01 năm chính hãng lỗi kỹ thuật theo chính sách Hafele Việt Nam

  Tay nắm gạt phân thể Hafele 499.62.216

  430.000  370.000