Ruột khóa

Hiển thị 1–16 của 35 sản phẩm

 • Khuyến mại Ruột khóa ABUS D6PS 35/35Mua hàng
  Ruột khóa ABUS D6PS 35/35
  350.000 
  • Mã sản phẩm: ABUS D6PS 35/35
  • Thương hiệu: ABUS

  Vật liệu: Đồng
  Màu hoàn thiện: Nickel
  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính 6-pin
  Sản phẩm bao gồm: 01 ruột khóa 2 đầu chìa & 01 ti cố định với thân khóa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng ABUS

  Ruột khóa ABUS D6PS 35/35

  350.000 
 • Khuyến mại Ruột khóa ABUS D10 35/35Mua hàng
  Ruột khóa ABUS D10 35/35
  450.000 
  • Mã sản phẩm: ABUS D10 35/35
  • Thương hiệu: ABUS

  2 lựa chọn: ruột 2 đầu chìa hoặc ruột chốt chìa

  Vật liệu: Đồng
  Màu hoàn thiện: Nickel
  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính 10-pin
  Sản phẩm bao gồm: 01 ruột khóa & 01 ti cố định với thân khóa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng ABUS

  Ruột khóa ABUS D10 35/35

  450.000 
 • Mới Ruột khóa ABUS EC660Mua hàng
  Ruột khóa ABUS EC660
  600.000 
  • Mã sản phẩm: ABUS EC660
  • Thương hiệu: ABUS

  2 lựa chọn: ruột 2 đầu chìa hoặc ruột chốt chìa

  Vật liệu: Đồng
  Màu hoàn thiện: Nickel
  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính 10-pin
  Sản phẩm bao gồm: 01 ruột khóa & 01 ti cố định với thân khóa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng ABUS

  Ruột khóa ABUS EC660

  600.000 
 • Khuyến mại Ruột khóa 2 đầu chìa YALE 10-1002-3535-00-22-01Mua hàng
  Ruột khóa 2 đầu chìa YALE 10-1002-3535-00-22-01 (70mm)
  385.000 
  • Mã sản phẩm: YALE 10-1002-3535-00-22-01
  • Thương hiệu: Yale

  Vật liệu: Đồng
  Màu hoàn thiện: Nickel mờ (Satin-Nickel)
  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính 6-pin
  Sản phẩm bao gồm: 01 ruột khóa 2 đầu chìa & 01 ti cố định với thân khóa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  Ruột khóa 2 đầu chìa YALE 10-1002-3535-00-22-01 (70mm)

  385.000 
 • Khuyến mại Ruột khóa 2 đầu chìa Hafele 916.95.116 (65mm)Mua hàng
  Ruột khóa 2 đầu chìa Hafele 916.95.116 (65mm)
  264.000 
  • Mã sản phẩm: Hafele 916.95.116
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: Đồng
  Màu hoàn thiện: Nickel mờ
  Chiều dài: 65mm
  Số lượng chìa: 03 chìa răng cưa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ruột khóa 2 đầu chìa Hafele 916.95.116 (65mm)

  264.000 
 • Khuyến mại Ruột khóa 2 đầu chìa Hafele 916.96.015 (71mm)Mua hàng
  Ruột khóa 2 đầu chìa Hafele 916.96.015 (71mm)
  309.100 
  • Mã sản phẩm: 916.96.015
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: Đồng
  Màu hoàn thiện: Nickel mờ
  Chiều dài: 71mm
  Số lượng chìa: 03 chìa răng cưa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ruột khóa 2 đầu chìa Hafele 916.96.015 (71mm)

  309.100 
 • Ruột khóa 2 đầu chìa Hafele 916.96.007 (60mm)Mua hàng
  Ruột khóa 2 đầu chìa Hafele 916.96.007 (60mm)
  264.000 
  • Mã sản phẩm: 916.96.007
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: Đồng
  Màu hoàn thiện: Nickel mờ
  Chiều dài: 60mm
  Số lượng chìa: 03 chìa răng cưa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ruột khóa 2 đầu chìa Hafele 916.96.007 (60mm)

  264.000 
 • Khuyến mại Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn Hafele 916.96.317 (70mm)Mua hàng
  Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn Hafele 916.96.317 (70mm)
  363.000  310.000 
  • Mã sản phẩm: 916.96.317
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: Đồng
  Màu hoàn thiện: Nickel mờ
  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa: 03 chìa răng cưa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn Hafele 916.96.317 (70mm)

  363.000  310.000 
 • Ruột khóa 1 đầu chìa – 1 đầu vặn YALE 10-1003-3535-CK-02-01Mua hàng
  Ruột khóa 1 đầu chìa – 1 đầu vặn YALE 10-1003-3535-CK-02-01
  412.000 
  • Mã sản phẩm: YALE 10-1003-3535-CK-02-01
  • Thương hiệu: Yale

  Vật liệu: Đồng
  Màu hoàn thiện: Đồng bóng
  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính 6-pin
  Sản phẩm bao gồm: 01 ruột khóa chốt – chìa & 01 ti cố định với thân khóa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  Ruột khóa 1 đầu chìa – 1 đầu vặn YALE 10-1003-3535-CK-02-01

  412.000 
 • Ruột khóa 1 đầu chìa – 1 đầu vặn YALE 10-1003-3535-CK-11-01Mua hàng
  Ruột khóa 1 đầu chìa – 1 đầu vặn YALE 10-1003-3535-CK-11-01
  465.000 
  • Mã sản phẩm: YALE 10-1003-3535-CK-11-01
  • Thương hiệu: Yale

  Vật liệu: Đồng
  Màu hoàn thiện: Crôm bóng
  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính 6-pin
  Sản phẩm bao gồm: 01 ruột khóa chốt – chìa & 01 ti cố định với thân khóa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  Ruột khóa 1 đầu chìa – 1 đầu vặn YALE 10-1003-3535-CK-11-01

  465.000 
 • Khuyến mại Ruột khóa 1 đầu chìa – 1 đầu vặn YALE 10-1003-3232-CK-22-01Mua hàng
  Ruột khóa 1 đầu chìa – 1 đầu vặn YALE 10-1003-3232-CK-22-01
  417.000 
  • Mã sản phẩm: YALE 10-1003-3232-CK-22-01
  • Thương hiệu: Yale

  Vật liệu: Đồng
  Màu hoàn thiện: Nickel mờ (Satin-Nickel)
  Chiều dài: 64mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính 6-pin
  Sản phẩm bao gồm: 01 ruột khóa chốt – chìa & 01 ti cố định với thân khóa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  Ruột khóa 1 đầu chìa – 1 đầu vặn YALE 10-1003-3232-CK-22-01

  417.000 
 • Khuyến mại Ruột khóa 1 đầu chìa – 1 đầu vặn YALE 10-1003-3535-CK-22-01Mua hàng
  Ruột khóa 1 đầu chìa – 1 đầu vặn YALE 10-1003-3535-CK-22-01
  428.000 
  • Mã sản phẩm: YALE 10-1003-3535-CK-22-01
  • Thương hiệu: Yale

  Vật liệu: Đồng
  Màu hoàn thiện: Nickel mờ (Satin-Nickel)
  Chiều dài: 70mm
  Số lượng chìa khóa: 05 chìa vi tính 6-pin
  Sản phẩm bao gồm: 01 ruột khóa chốt – chìa & 01 ti cố định với thân khóa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng ASSA ABLOY Việt Nam

  Ruột khóa 1 đầu chìa – 1 đầu vặn YALE 10-1003-3535-CK-22-01

  428.000 
 • Khuyến mại Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn Hafele 916.96.311 (65mm)Mua hàng
  Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn Hafele 916.96.311 (65mm)
  356.400 
  • Mã sản phẩm: 919.96.311
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: Đồng
  Màu hoàn thiện: Nickel mờ
  Chiều dài: 65mm
  Số lượng chìa: 03 chìa răng cưa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn Hafele 916.96.311 (65mm)

  356.400 
 • Mới Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn Hafele 916.08.683 (71mm)Mua hàng
  Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn Hafele 916.08.683 (71mm)
  1.839.200 
  • Mã sản phẩm: Hafele 916.08.683
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: Đồng
  Màu hoàn thiện: Nickel mờ
  Chiều dài: 71mm
  Số lượng chìa: 03 chìa răng cưa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn Hafele 916.08.683 (71mm)

  1.839.200 
 • Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn Hafele 916.01.007 (63mm)Mua hàng
  Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn Hafele 916.01.007 (63mm)
  1.542.200 
  • Mã sản phẩm: Hafele 916.01.007
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: Đồng
  Màu hoàn thiện: Nickel mờ
  Chiều dài: 63mm
  Số lượng chìa: 03 chìa răng cưa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn Hafele 916.01.007 (63mm)

  1.542.200 
 • Khuyến mại Ruột khóa WC 1 đầu vặn Hafele 489.56.252 (65mm) DIYMua hàng
  Ruột khóa DIY WC 1 đầu vặn Hafele 489.56.252 (65mm)
  220.000 
  • Mã sản phẩm: Hafele 489.56.252
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: Đồng
  Màu hoàn thiện: Nickel mờ
  Chiều dài: 65mm
  Số lượng chìa khóa: KHÔNG CHÌA
  Sản phẩm bao gồm: 01 ruột khóa WC 1 đầu chốt & 01 ti cố định với thân khóa
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ruột khóa DIY WC 1 đầu vặn Hafele 489.56.252 (65mm)

  220.000