Bản lề

Hiển thị 12 sản phẩm

 • Giảm giá! Bản lề lá 4 vòng bi Hafele 926.25.208Mua hàng
  Bản lề lá 4 vòng bi Hafele 926.25.208
  295.900  266.000 
  • Mã sản phẩm: 926.25.208
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Đồng mờ

  Kích thước: 127 x 89 x 3.0 mm

  Số vòng bi: 4 vòng

  Đơn vị tính: Cái

  Bảo hành: 1 năm chính hãng theo chính sách Hafele Việt Nam

  Bản lề lá 4 vòng bi Hafele 926.25.208

  295.900  266.000 
 • Giảm giá! Bản lề lá 4 vòng bi Hafele 926.25.503Mua hàng
  Bản lề lá 4 vòng bi Hafele 926.25.503
  161.590  145.000 
  • Mã sản phẩm: 926.25.503
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: INOX mờ

  Kích thước: 127 x 89 x 3.0 mm

  Số vòng bi: 4 vòng

  Đơn vị tính: Cái

  Bảo hành: 1 năm chính hãng theo chính sách Hafele Việt Nam

  Bản lề lá 4 vòng bi Hafele 926.25.503

  161.590  145.000 
 • Bản lề lá 4 vòng bi Hafele 489.05.005Mua hàng
  Bản lề lá 4 vòng bi Hafele 489.05.015
  240.000 
  • Mã sản phẩm: 489.05.015
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Kích thước: 127 x 76 x3mm

  Số vòng bi: 4 vòng

  Sản phẩm bao gồm: 2 bản lề/hộp

  Bảo hành: 01 năm chính hãng theo chính sách Hafele Việt Nam

  Bản lề lá 4 vòng bi Hafele 489.05.015

  240.000 
 • Giảm giá! Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.20.803Mua hàng
  Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.20.803
  119.570  107.000 
  • Mã sản phẩm: 926.20.803
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Kích thước: 102 x 76 x 3.0 mm

  Số vòng bi: 2 vòng

  Đơn vị tính: Cái

  Bảo hành: 01 năm chính hãng theo chính sách Hafele Việt Nam

  Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.20.803

  119.570  107.000 
 • Giảm giá! Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.35.603Mua hàng
  Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.35.603
  341.000  306.900 
  • Mã sản phẩm: 926.35.603
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 316

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Kích thước: 127 x 89 x 3.0 mm

  Số vòng bi: 2 vòng

  Đơn vị tính: Cái

  Bảo hành: 01 năm chính hãng theo chính sách Hafele Việt Nam

  Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.35.603

  341.000  306.900 
 • Giảm giá! Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.25.103Mua hàng
  Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.25.103
  154.550  139.000 
  • Mã sản phẩm: 926.25.103
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Kích thước: 127 x 89 x 3.0 mm

  Số vòng bi: 2 vòng

  Đơn vị tính: Cái

  Bảo hành: 1 năm chính hãng theo chính sách Hafele Việt Nam

  Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.25.103

  154.550  139.000 
 • Giảm giá! Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 921.17.140Mua hàng
  Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 921.17.140
  91.740  82.600 
  • Mã sản phẩm: 921.17.140
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Kích thước: 102 x 76 x 2.5 mm

  Số vòng bi: 2 vòng

  Đơn vị tính: Cái

  Bảo hành: 01 năm chính hãng theo chính sách Hafele Việt Nam

  Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 921.17.140

  91.740  82.600 
 • Giá sốc Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.20.880Mua hàng
  Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.20.880
  232.760  209.000 
  • Mã sản phẩm: 926.20.880
  • Thương hiệu: Hafele

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Đồng mờ

  Kích thước: 102 x 76 x 3.0 mm

  Số vòng bi: 2 vòng

  Đơn vị tính: Cái

  Bảo hành: 01 năm chính hãng theo chính sách Hafele Việt Nam

  Bản lề lá 2 vòng bi Hafele 926.20.880

  232.760  209.000 
 • Giảm giá! Bản lề lá YALE 3S4BB503030–CE SSS (INOX mờ)Mua hàng
  Bản lề lá YALE 3S4BB503030–CE SSS (INOX mờ)
  305.000  275.000 
  • Mã sản phẩm: YALE 3S4BB503030–CE SSS
  • Thương hiệu: Yale

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Kích thước: 127 x 76 x3.0 mm

  Số vòng bi: 4 vòng

  Sản phẩm bao gồm: 2 bản lề/hộp

  Bảo hành: 01 năm theo chính sách ASSA ABLOY Việt Nam

  Bản lề lá YALE 3S4BB503030–CE SSS (INOX mờ)

  305.000  275.000 
 • Giảm giá! Bản lề lá YALE 3S4BB503530–CE PVDMua hàng
  Bản lề lá YALE 3S4BB503530–CE PVD (vàng bóng)
  554.000  498.600 
  • Mã sản phẩm: YALE 3S4BB503530–CE PVD
  • Thương hiệu: Yale

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Vàng bóng mạ PVD

  Kích thước: 127 x 89 x3.0 mm

  Số vòng bi: 4 vòng

  Sản phẩm bao gồm: 2 bản lề/hộp

  Bảo hành: 01 năm theo chính sách ASSA ABLOY Việt Nam

  Bản lề lá YALE 3S4BB503530–CE PVD (vàng bóng)

  554.000  498.600 
 • Giảm giá! Bản lề lá YALE 3S4BB503530–CE SSS (INOX mờ)Mua hàng
  Bản lề lá YALE 3S4BB503530–CE SSS (INOX mờ)
  335.000  301.000 
  • Mã sản phẩm: YALE 3S4BB503530–CE SSS
  • Thương hiệu: Yale

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Kích thước: 127 x 89 x3.0 mm

  Số vòng bi: 4 vòng

  Sản phẩm bao gồm: 2 bản lề/hộp

  Bảo hành: 01 năm theo chính sách ASSA ABLOY Việt Nam

  Bản lề lá YALE 3S4BB503530–CE SSS (INOX mờ)

  335.000  301.000 
 • Giảm giá! YALE 3S4BB403030–CE SSSMua hàng
  Bản lề lá YALE 3S4BB403030–CE SSS (INOX mờ)
  260.000  234.000 
  • Mã sản phẩm: YALE 3S4BB403030–CE SSS
  • Thương hiệu: Yale

  Vật liệu: INOX 304

  Màu hoàn thiện: Inox mờ

  Kích thước: 102 x 76 x3.0 mm

  Số vòng bi: 4 vòng

  Sản phẩm bao gồm: 2 bản lề/hộp

  Bảo hành: 01 năm theo chính sách ASSA ABLOY Việt Nam

  Bản lề lá YALE 3S4BB403030–CE SSS (INOX mờ)

  260.000  234.000