Ray trượt

Hiển thị 1–16 của 32 sản phẩm

 • Giá sốc Ray bi 3 tầng 250mm HAFELE 494.02.460Mua hàng
  Ray bi 3 tầng 250mm HAFELE 494.02.460
  88.000  70.400 
  • Mã sản phẩm: Hafele 494.02.460
  • Thương hiệu: Hafele

  Ray bi 3 tầng bản 45mm, kích thước 250mm màu sáng

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 250mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ray bi 3 tầng 250mm HAFELE 494.02.460

  88.000  70.400 
 • Giá sốc Ray bi 3 tầng 300mm HAFELE 494.02.461Mua hàng
  Ray bi 3 tầng 300mm HAFELE 494.02.461
  105.600  84.480 
  • Mã sản phẩm: Hafele 494.02.461
  • Thương hiệu: Hafele

  Ray bi 3 tầng bản 45mm, kích thước 300mm màu sáng

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 300mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ray bi 3 tầng 300mm HAFELE 494.02.461

  105.600  84.480 
 • Giá sốc Ray bi 3 tầng 350mm HAFELE 494.02.462Mua hàng
  Ray bi 3 tầng 350mm HAFELE 494.02.462
  124.300  99.440 
  • Mã sản phẩm: Hafele 494.02.462
  • Thương hiệu: Hafele

  Ray bi 3 tầng bản 45mm, kích thước 350mm màu sáng

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 350mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ray bi 3 tầng 350mm HAFELE 494.02.462

  124.300  99.440 
 • Giá sốc Ray bi 3 tầng 400mm HAFELE 494.02.463Mua hàng
  Ray bi 3 tầng 400mm HAFELE 494.02.463
  134.200  107.360 
  • Mã sản phẩm: Hafele 494.02.463
  • Thương hiệu: Hafele

  Ray bi 3 tầng bản 45mm, kích thước 400mm màu sáng

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 400mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ray bi 3 tầng 400mm HAFELE 494.02.463

  134.200  107.360 
 • Giá sốc Ray bi 3 tầng 450mm HAFELE 494.02.464Mua hàng
  Ray bi 3 tầng 450mm HAFELE 494.02.464
  170.500  136.400 
  • Mã sản phẩm: Hafele 494.02.464
  • Thương hiệu: Hafele

  Ray bi 3 tầng bản 45mm, kích thước 450mm màu sáng

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 450mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ray bi 3 tầng 450mm HAFELE 494.02.464

  170.500  136.400 
 • Giá sốc Ray bi 3 tầng 500mm HAFELE 494.02.465Mua hàng
  Ray bi 3 tầng 500mm HAFELE 494.02.465
  181.500  145.200 
  • Mã sản phẩm: Hafele 494.02.465
  • Thương hiệu: Hafele

  Ray bi 3 tầng bản 45mm, kích thước 500mm màu sáng

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 500mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ray bi 3 tầng 500mm HAFELE 494.02.465

  181.500  145.200 
 • Giá sốc Ray bi 3 tầng 550mm HAFELE 494.02.466Mua hàng
  Ray bi 3 tầng 550mm HAFELE 494.02.466
  188.100  150.480 
  • Mã sản phẩm: Hafele 494.02.466
  • Thương hiệu: Hafele

  Ray bi 3 tầng bản 45mm, kích thước 550mm màu sáng

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 550mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ray bi 3 tầng 550mm HAFELE 494.02.466

  188.100  150.480 
 • Giá sốc Ray bi 3 tầng 600mm HAFELE 494.02.467Mua hàng
  Ray bi 3 tầng 600mm HAFELE 494.02.467
  212.300  169.840 
  • Mã sản phẩm: Hafele 494.02.467
  • Thương hiệu: Hafele

  Ray bi 3 tầng bản 45mm, kích thước 600mm màu sáng

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 600mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ray bi 3 tầng 600mm HAFELE 494.02.467

  212.300  169.840 
 • Ray bi 3 tầng màu đen 300mm Hafele 494.02.451Mua hàng
  Ray bi 3 tầng màu đen 300mm Hafele 494.02.451
  101.000 
  • Mã sản phẩm: Hafele 494.02.451
  • Thương hiệu: Hafele

  Ray bi 3 tầng bản 45mm, kích thước 300mm màu đen

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu đen
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 300mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ray bi 3 tầng màu đen 300mm Hafele 494.02.451

  101.000 
 • Ray bi 3 tầng màu đen 350mm Hafele 494.02.452Mua hàng
  Ray bi 3 tầng màu đen 350mm Hafele 494.02.452
  118.000 
  • Mã sản phẩm: Hafele 494.02.452
  • Thương hiệu: Hafele

  Ray bi 3 tầng bản 45mm, kích thước 350mm màu đen

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu đen
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 350mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ray bi 3 tầng màu đen 350mm Hafele 494.02.452

  118.000 
 • Ray bi 3 tầng màu đen 400mm Hafele 494.02.453Mua hàng
  Ray bi 3 tầng màu đen 400mm Hafele 494.02.453
  128.000 
  • Mã sản phẩm: Hafele 494.02.453
  • Thương hiệu: Hafele

  Ray bi 3 tầng bản 45mm, kích thước 400mm màu đen

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu đen
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 400mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ray bi 3 tầng màu đen 400mm Hafele 494.02.453

  128.000 
 • Ray bi 3 tầng màu đen 450mm Hafele 494.02.454Mua hàng
  Ray bi 3 tầng màu đen 450mm Hafele 494.02.454
  162.000 
  • Mã sản phẩm: Hafele 494.02.454
  • Thương hiệu: Hafele

  Ray bi 3 tầng bản 45mm, kích thước 450mm màu đen

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu đen
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 450mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ray bi 3 tầng màu đen 450mm Hafele 494.02.454

  162.000 
 • Ray bi 3 tầng màu đen 500mm Hafele 494.02.455Mua hàng
  Ray bi 3 tầng màu đen 500mm Hafele 494.02.455
  173.000 
  • Mã sản phẩm: Hafele 494.02.455
  • Thương hiệu: Hafele

  Ray bi 3 tầng bản 45mm, kích thước 500mm màu đen

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu đen
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 500mm
  Trọng tải: 30kg
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ray bi 3 tầng màu đen 500mm Hafele 494.02.455

  173.000 
 • Ray bi 3 tầng màu đen 250mm Hafele 494.02.450Mua hàng
  Ray bi 3 tầng màu đen 250mm Hafele 494.02.450
  99.000 
  • Mã sản phẩm: Hafele 494.02.450
  • Thương hiệu: Hafele

  Ray bi 3 tầng bản 45mm, kích thước 250mm màu đen

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu đen
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 250mm
  Trọng tải: 30kg
  Phân loại: ray bi toàn phần giảm chấn
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ray bi 3 tầng màu đen 250mm Hafele 494.02.450

  99.000 
 • Giá sốc Ray bi toàn phần giảm chấn 300mm HAFELE 494.02.061Mua hàng
  Ray bi toàn phần giảm chấn 300mm HAFELE 494.02.061
  163.900  131.120 
  • Mã sản phẩm: Hafele 494.02.061
  • Thương hiệu: Hafele

  Ray bi toàn phần giảm chấn bản 45mm, kích thước 300mm màu sáng

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 300mm
  Trọng tải: 30kg
  Phân loại: ray bi toàn phần giảm chấn
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ray bi toàn phần giảm chấn 300mm HAFELE 494.02.061

  163.900  131.120 
 • Giá sốc Ray bi toàn phần giảm chấn 350mm HAFELE 494.02.062Mua hàng
  Ray bi toàn phần giảm chấn 350mm HAFELE 494.02.062
  178.200  142.560 
  • Mã sản phẩm: Hafele 494.02.062
  • Thương hiệu: Hafele

  Ray bi toàn phần giảm chấn bản 45mm, kích thước 350mm màu sáng

  Vật liệu: Thép mạ kẽm màu sáng
  Bản rộng: 45mm
  Chiều dài: 350mm
  Trọng tải: 30kg
  Phân loại: ray bi toàn phần giảm chấn
  Đóng gói: 1 cặp
  Bảo hành: 1 năm chính hãng Hafele Việt Nam

  Ray bi toàn phần giảm chấn 350mm HAFELE 494.02.062

  178.200  142.560