Tay đẩy hơi

Hiển thị 1–16 của 27 sản phẩm

 • Giảm giá! Tay đẩy hơi YANK Y900 (60kg)Mua hàng
  Tay đẩy hơi YANK Y900 (60kg)
  830.000  625.000 
  • Mã sản phẩm: YANK Y900
  • Thương hiệu: YANK (Japan)

   

  • Chức năng giữ cửa: KHÔNG CÓ
  • Trọng lượng cửa: 60kg – 80kg
  • Độ rộng cửa: 900mm
  • Đóng gói: Hộp giấy
  • Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tay đẩy hơi YANK Y900 (60kg)

  830.000  625.000 
 • Giảm giá! Tay đẩy hơi có dừng YANK Y800 HO (45kg)Mua hàng
  Tay đẩy hơi có dừng YANK Y800 HO (45kg)
  608.000  456.000 
  • Mã sản phẩm: YANK Y800 HO
  • Thương hiệu: YANK (Japan)

   

  • Chức năng giữ cửa:
  • Trọng lượng cửa: 45kg
  • Độ rộng cửa: 800mm
  • Đóng gói: Hộp giấy
  • Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tay đẩy hơi có dừng YANK Y800 HO (45kg)

  608.000  456.000 
 • Giảm giá! Tay đẩy hơi YANK Y800 (45kg)Mua hàng
  Tay đẩy hơi YANK Y800 (45kg)
  566.000  425.000 
  • Mã sản phẩm: YANK Y800
  • Thương hiệu: YANK (Japan)

   

  • Chức năng giữ cửa: KHÔNG CÓ
  • Trọng lượng cửa: 45kg
  • Độ rộng cửa: 800mm
  • Đóng gói: Hộp giấy
  • Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tay đẩy hơi YANK Y800 (45kg)

  566.000  425.000 
 • Giảm giá! Tay đẩy hơi có dừng YANK Y702-HO (60kg)Mua hàng
  Tay đẩy hơi có dừng YANK Y702-HO (60kg)
  516.600  442.000 
  • Mã sản phẩm: YANK Y702-HO
  • Thương hiệu: YANK (Japan)

   

  • Chức năng giữ cửa:
  • Trọng lượng cửa: 60kg
  • Độ rộng cửa: 900mm
  • Đóng gói: Hộp giấy
  • Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tay đẩy hơi có dừng YANK Y702-HO (60kg)

  516.600  442.000 
 • Giảm giá! Tay đẩy hơi YANK Y702 (60kg)Mua hàng
  Tay đẩy hơi YANK Y702 (60kg)
  500.000  420.000 
  • Mã sản phẩm: YANK Y702
  • Thương hiệu: YANK (Japan)

   

  • Chức năng giữ cửa: KHÔNG CÓ
  • Trọng lượng cửa: 60kg
  • Độ rộng cửa: 900mm
  • Đóng gói: Hộp giấy
  • Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tay đẩy hơi YANK Y702 (60kg)

  500.000  420.000 
 • Giảm giá! Tay đẩy hơi có dừng YANK Y701-HO (45kg)Mua hàng
  Tay đẩy hơi có dừng YANK Y701-HO (45kg)
  433.000  371.000 
  • Mã sản phẩm: YANK Y701-HO
  • Thương hiệu: YANK (Japan)

   

  • Chức năng giữ cửa:
  • Trọng lượng cửa: 45kg
  • Độ rộng cửa: 800mm
  • Đóng gói: Hộp giấy
  • Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tay đẩy hơi có dừng YANK Y701-HO (45kg)

  433.000  371.000 
 • Giảm giá! Tay đẩy hơi YANK Y701 (45kg)Mua hàng
  Tay đẩy hơi YANK Y701 (45kg)
  417.000  357.000 
  • Mã sản phẩm: YANK Y701
  • Thương hiệu: YANK (Japan)

   

  • Chức năng giữ cửa: KHÔNG CÓ
  • Trọng lượng cửa: 45kg
  • Độ rộng cửa: 800mm
  • Đóng gói: Hộp giấy
  • Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tay đẩy hơi YANK Y701 (45kg)

  417.000  357.000 
 • Giảm giá! Tay đẩy hơi NEWSTAR ZA 82N (45kg)Mua hàng
  Tay đẩy hơi NEWSTAR ZA 82N (45kg)
  1.000.000  857.000 
  • Mã sản phẩm: NEWSTAR ZA 82N
  • Thương hiệu: NEWSTAR (Japan)

   

  • Chức năng giữ cửa: KHÔNG CÓ
  • Góc mở tối đa: 150o
  • Trọng lượng cửa: 45kg
  • Độ rộng cửa: 900mm
  • Đóng gói: Hộp giấy
  • Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tay đẩy hơi NEWSTAR ZA 82N (45kg)

  1.000.000  857.000 
 • Giảm giá! Tay đẩy hơi có dừng NEWSTAR ZA 182N (45kg)Mua hàng
  Tay đẩy hơi có dừng NEWSTAR ZA 182N (45kg)
  1.166.000  899.000 
  • Mã sản phẩm: NEWSTAR ZA 182N
  • Thương hiệu: NEWSTAR (Japan)

   

  • Chức năng giữ cửa:
  • Góc mở tối đa: 150o
  • Trọng lượng cửa: 45kg
  • Độ rộng cửa: 900mm
  • Đóng gói: Hộp giấy
  • Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tay đẩy hơi có dừng NEWSTAR ZA 182N (45kg)

  1.166.000  899.000 
 • Giảm giá! Tay đẩy hơi có dừng NEWSTAR ZA 181N (30kg)Mua hàng
  Tay đẩy hơi có dừng NEWSTAR ZA 181N (30kg)
  833.000  714.000 
  • Mã sản phẩm: NEWSTAR ZA 181N
  • Thương hiệu: NEWSTAR (Japan)

   

  • Chức năng giữ cửa:
  • Góc mở tối đa: 135o
  • Trọng lượng cửa: 30-45kg
  • Độ rộng cửa: 800mm
  • Đóng gói: Hộp giấy
  • Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tay đẩy hơi có dừng NEWSTAR ZA 181N (30kg)

  833.000  714.000 
 • Giảm giá! Tay đẩy hơi NEWSTAR 85 (120kg) JAPANMua hàng
  Tay đẩy hơi NEWSTAR 85 (120kg) JAPAN
  3.262.500  2.899.000 
  • Mã sản phẩm: NEWSTAR 85
  • Thương hiệu: NEWSTAR (Japan)

   

  • Chức năng giữ cửa: KHÔNG CÓ
  • Góc mở tối đa: 120o
  • Trọng lượng cửa: 120kg
  • Độ rộng cửa: 1.200mm
  • Đóng gói: Hộp giấy
  • Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tay đẩy hơi NEWSTAR 85 (120kg) JAPAN

  3.262.500  2.899.000 
 • Giảm giá! Tay đẩy hơi NEWSTAR 84 (85kg) JAPANMua hàng
  Tay đẩy hơi NEWSTAR 84 (85kg) JAPAN
  2.750.000  1.833.000 
  • Mã sản phẩm: NEWSTAR 84
  • Thương hiệu: NEWSTAR (Japan)

   

  • Chức năng giữ cửa: KHÔNG CÓ
  • Góc mở tối đa: 120o
  • Trọng lượng cửa: 85kg
  • Độ rộng cửa: 1.050mm
  • Đóng gói: Hộp giấy
  • Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tay đẩy hơi NEWSTAR 84 (85kg) JAPAN

  2.750.000  1.833.000 
 • Giảm giá! Tay đẩy hơi NEWSTAR 83 (65kg) JAPANMua hàng
  Tay đẩy hơi NEWSTAR 83 (65kg) JAPAN
  1.800.000  1.220.000 
  • Mã sản phẩm: NEWSTAR 83
  • Thương hiệu: NEWSTAR (Japan)

   

  • Chức năng giữ cửa: KHÔNG CÓ
  • Góc mở tối đa: 120o
  • Trọng lượng cửa: 65kg
  • Độ rộng cửa: 950mm
  • Đóng gói: Hộp giấy
  • Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tay đẩy hơi NEWSTAR 83 (65kg) JAPAN

  1.800.000  1.220.000 
 • Giảm giá! Tay đẩy hơi NEWSTAR 82 (45kg) JAPANMua hàng
  Tay đẩy hơi NEWSTAR 82 (45kg) JAPAN
  1.480.000  988.000 
  • Mã sản phẩm: NEWSTAR 82
  • Thương hiệu: NEWSTAR (Japan)

   

  • Chức năng giữ cửa: KHÔNG CÓ
  • Góc mở tối đa: 120o
  • Trọng lượng cửa: 45kg
  • Độ rộng cửa: 900mm
  • Đóng gói: Hộp giấy
  • Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tay đẩy hơi NEWSTAR 82 (45kg) JAPAN

  1.480.000  988.000 
 • Giảm giá! Tay đẩy hơi NEWSTAR 81 (30kg)Mua hàng
  Tay đẩy hơi NEWSTAR 81 (30kg) JAPAN
  1.266.000  844.000 
  • Mã sản phẩm: NEWSTAR 81
  • Thương hiệu: NEWSTAR (Japan)

   

  • Chức năng giữ cửa: KHÔNG CÓ
  • Góc mở tối đa: 150o
  • Trọng lượng cửa: 30kg
  • Độ rộng cửa: 800mm
  • Đóng gói: Hộp giấy
  • Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tay đẩy hơi NEWSTAR 81 (30kg) JAPAN

  1.266.000  844.000 
 • Giảm giá! Tay đẩy hơi có dừng NEWSTAR 181 (30kg)Mua hàng
  Tay đẩy hơi có dừng NEWSTAR 181 (30kg) JAPAN
  1.466.000  979.000 
  • Mã sản phẩm: NEWSTAR 181
  • Thương hiệu: NEWSTAR (Japan)

   

  • Chức năng giữ cửa:
  • Góc mở tối đa: 150o
  • Trọng lượng cửa: 30kg
  • Độ rộng cửa: 800mm
  • Đóng gói: Hộp giấy
  • Bảo hành: 01 năm chính hãng

  Tay đẩy hơi có dừng NEWSTAR 181 (30kg) JAPAN

  1.466.000  979.000