Khóa bấm Yale Y110/50/127/1

306,000 

  • Thân Khóa : Đồng thau nguyên chất
  • Gọng khóa : Thép tôi cứng
  • Kích cỡ : 60mm
  • Số chìa : 3
  • Cấp độ anh ninh : 5
Khóa bấm Yale Y110/50/127/1

306,000