Khóa bấm YP2/23/128

137,000 

  • Khóa du lịch. 
  • Chất liệu thân khóa: Kẽm; 
  • Càng khóa:Dây Thép; 
  • Số lượng quay số: 3 số 
Khóa bấm YP2/23/128

137,000