Khóa điện tử Hafele ED4900-TB

5,720,000 

  • Chức năng mở khóa: mã PIN hoặc kết nối bluetooth và chìa cơ
  • SKU: 912.05.380
Khóa điện tử Hafele ED4900-TB

5,720,000