Khóa điện tử Hafele EL7700-TCS (thân khóa lớn)

8,789,000 

  • Chức năng mở cửa: mã PIN, thẻ từ, chìa cơ, vân tay cảm biến quang học
  • SKU: 912.05.719 (thân khóa lớn)
Khóa điện tử Hafele EL7700-TCS (thân khóa lớn)

8,789,000