Khóa nắm tròn Hafele (vệ sinh)

220,000 

  • Khóa nắm tròn không chìa dành cho cửa toilet
  • SKU: 489.93.135
Khóa nắm tròn Hafele (vệ sinh)

220,000