Ray bi 3 tầng Hafele (DIY)

86,900  69,520 

  • Ray bi mở toàn phần
  • Vật liệu: Thép
  • Lắp vào thành tủ: lỗ khoan 32mm
  • Chiều dày: 1.2/1.2/1.5mm
  • Chịu tải: 20kg
  • Chiều dài: 300mm
  • SKU: 494.02.141
Ray bi 3 tầng Hafele (DIY)

86,900  69,520