Ruột khóa YALE không chìa 1 đầu chốt Y45/ST

333,000 

  • Ruột khóa không chìa một đầu chốt Y45/ST
  • Chiều dài: 35/10
  • Tổng chiều dài: 45 mm
  • Chất liệu: Đồng
  • Màu hoàn thiện: Statin Nikel
Ruột khóa YALE không chìa 1 đầu chốt Y45/ST

333,000